Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις
1 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
2 Αλλαγή Ημερομηνίας Δολωματικού Ψεκασμού Δακοκτονίας στο Ασήμι
3 Δολωματικός Ψεκασμός Δακοκτονίας Απεσωκάρι, Βασιλικά Ανώγεια και Πλώρα
4 Δολωματικός Ψεκασμός Δακοκτονίας στο Ασήμι
5 Ενώνουν Δυνάμεις για την Υποστήριξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων ο Δήμος Γόρτυνας και το ΕΛΜΕΠΑ, Μέσω Προγραμμάτων που Χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτης
6 Πρόσκληση στην 16η Έκτακτη Συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
7 Δολωματικός Ψεκασμός σε Άνω Άκρια, Τσιφούτ Καστέλι
8 Πρόσκληση στην 15η Συνεδρίαση (δια Περιφοράς) Έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
9 Δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας σε Αγία Βαρβάρα, Λαράνι, Μεγάλη Βρύση, Δούλι
10 Δολωματικός Ψεκασμός Δακοκτονίας σε Πρινιά και Άνω Μούλια
11 Δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας στον Άγιο Θωμά
12 Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου
13 Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση (δια Περιφοράς) Έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
14 Πρόσκληση στην 13η συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
15 Πρόσκληση στην 12η έκτακτη ειδική συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
16 Πρόσκληση στην 11η συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
17 Πρόσκληση στην 10η συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
18 Πρόσκληση στην 9η ειδική συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
19 Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ για τις παροχές της ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ-Αγροτικής Εστίας 2020
20 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
21 Πρόσκληση στην 8η συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
22 Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
23 Ανακοίνωση για την εισοδηματική ενίσχυση ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
24 Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς
25 Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
26 Πρόσκληση στην 5η συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
27 Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς
28 Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς
29 Πρόσκληση στην 4η συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
30 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
31 Πρόσκληση στην 3η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
32 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
33 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
34 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
35 Πρόσκληση 2ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου
36 Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς καθώς και ηλικιωμένους στο ΚΗΦΗ"
37 Καταχώρηση Διεύθυνσης Κατοικίας Δημοτών για Κατάρτιση Στρατολογικών Πινάκων Γεννηθέντων το Έτος 2004
38 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
39 Πρόσκληση 1ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2020 της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
40 Πρόσκληση για ορκωμοσία
41 Πρόσκληση 1ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου
42 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
43 Ακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Γόρτυνας"
44 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
45 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
46 Ευχές Δημάρχου Γόρτυνας και Δημοτικού Συμβουλίου
47 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
48 Πρόγραμμα Επαναληπτικής Ψηφοφορίας
49 Πρόσκληση 25ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου
50 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
51 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
52 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
53 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
54 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
55 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
56 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
57 Ο ΟΠΕΚΑ Συνεχίζει το Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων σε Τρίτεκνες και Πολύτεκνες Μητέρες για το Έτος 2019
58 Πρόσκληση στην 24η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
59 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
60 Γνωστοποίηση για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Δύο Μηνών
61 Πρόσληψη Παιδιάτρου με Σύμβαση Έργου
62 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
63 Πρόσκληση στην 23η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
64 Εκλογές 2019 Βασιλικών Ανωγείων Δήμου Γόρτυνας
65 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
66 Πρόσκληση στην 22η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
67 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
68 Πρόσκληση για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Γόρτυνας
69 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
70 Ορισμός Άμισθου Συμβούλου
71 Πρόσκληση στην 21η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
72 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
73 Γνωστοποίηση Προκήρυξης Ειδικών Συμβούλων
74 Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Γόρτυνας
75 Πρόσκληση στην 20η Ειδική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
76 Πρακτικό Επιτροπής για την Κατάρτιση των Πινάκων Πρόσληψης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γόρτυνας - ΣΟΧ 3/2019
77 Πρακτικό Επιτροπής για την Κατάρτιση των Πινάκων Πρόσληψης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γόρτυνας - ΣΟΧ 2/2019
78 Πρόσκληση στην 20η Ειδική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
79 Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού 2019
80 Πρόγραμμα Ψηφοφορίας για της Ευρωεκλογές, της Περιφερειακές, της Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές 26 Μαΐου 2019
81 Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου µε τίτλο:"Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας της κοινότητας Πρινιά του Δήμου Γόρτυνας"
82 Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χωρών και λοιπές δράσεις Δήμου Γόρτυνας"
83 Συντήρηση - Επισκευή Αγροτικής Οδοποιίας Δ. Γόρτυνας
84 Προκήρυξη Διαγωνισμού "Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις Δήμου Γόρτυνας"
85 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Αποκατάσταση καθίζησης και έργα προστασίας του οδοστρώματος της δημοτικής οδού Αμπελούζος – Γέργερη Δ. Γόρτυνας»
86 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Επισκευή κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Μουλιών και ανάδειξη του αύλειου χώρου»
87 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας της κοινότητας Πρινιά του Δήμου Γόρτυνας»
88 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Γόρτυνας»
89 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Έργα αναβάθμισης οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας για το έτος 2019»
90 Εθνικό Κτηματολόγιο - Ανακοίνωση
91 Ταξιδεύεις το Χειμώνα Προετοιμάσου!
92 Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την προμήθεια καυσίμων (τμήμα 1) “Καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ., πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης)”
93 Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ενόψει των αυτοδιοικητικών και των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Προθεσμία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους
94 Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων οχημάτων και προμήθεια ελαστικών για το έτος 2018"
95 Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης "Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών οικισμού Μ. Βρύσης Δ. Γόρτυνας"
96 Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης "ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΚΕΡΑΤΟΚΕΦΑΛΙ" Δ.Ε. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ)"
97 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ρούβα Δ. Γόρτυνας»
98 Μεταβίβαση αρμοδιότητας διατάκτη
99 Αίτηση / Δήλωση ορισμού χρηστών Δήμου Γόρτυνας στο σύστημα κληρώσεων μελών επιτροπών (Μη.Μ.Ε.Δ)
100 Προστασία από δασικές πυρκαγιές
101 Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
102 Προϋπολογισμός 2018
103 Ανάθεση καθηκόντων στον εντεταλμένο ΔΣ Σέγκο Κωνσταντίνο
104 Αποτελέσματα σχετικά με την ΣΟΧ 1/2017
105 Διευκρινίσεις τεχνικών προδιαγραφών για τον Διαγωνισμό με τίτλο «Είδη Ατομικής Προστασίας»
106 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο "Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων"
107 Ανακοίνωση για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
108 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας
109 Ανάθεση Νέων Αρμοδιοτήτων
110 Ανάθεση Νέων Αρμοδιοτήτων
111 Ορισμός Νέου Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
112 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
113 Ανακοίνωση Πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη
114 Ορισμός Νέου Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
115 Ανοιχτός Διαγωνισμός: ∆ιαµόρφωση Αυλής - Συντήρηση και Αναβάθµιση Κτιρίου Γυµνασίου Βαγιονιάς ∆. Γόρτυνας
116 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψεις υδρονομέων άρδευσης
117 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις υδρονομέων άρδευσης έτους 2017
118 Περίληψη προϋπολογισμού Δήμου Γόρτυνας έτους 2017
119 Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γόρτυνας
120 Διόρθωση της 253/2017 απόφασης περί Αντιδημάρχου Δ.Ε Γόρτυνας
121 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
122 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
123 Ανανέωση θητείας Αντιδημάρχου στη Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
124 Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου
125 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπόν υλικών γραφείου- εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
126 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Ρούβα 2016
127 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Γόρτυνας 2016
128 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας 2016
129 Συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων, οχημάτων και προμήθεια ελαστικών
130 Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων
131 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Κόφινα 2016
132 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων
133 Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου ύδρευσης Οικισμού Πρινιά
134 Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2016
135 Κοινωνικό τηλεοπτικό σποτ για τις δασικές πυρκαγιές
136 Αρμοδιότητες Προέδρου Αγίας Βαρβάρας
137 Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
138 Ανάθεση της Εποπτείας και του Συντονισμού Συγκεκριμένων Δράσεων του Δήμου σε Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
139 Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων
140 Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων
141 Απόφαση Ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων
142 Πρόσκληση στην 27η Ειδική Συνεδρίαση Έτους 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας, του Συμβούλου του Επιτυχόντος Συνδυασμού που έχει Εκλεγεί με τις Περισσότερες Ψήφους
143 Δημοσίευση Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2012 Δήμου Γόρτυνας
144 Προϋπολογισμός Δήμου Γόρτυνας 2014
145 Ορισμός Νέας Ημερομηνίας Διεξαγωγής Ανοικτής Δημοπρασίας Έργου "Ανάπλαση Πλατειών Διονυσίου, Παναγιάς - Χώρος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δ. Γόρτυνας"
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA