Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις
1 Πρόσκληση 25ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου
2 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
3 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
4 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
5 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
6 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
7 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
8 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
9 Ο ΟΠΕΚΑ Συνεχίζει το Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων σε Τρίτεκνες και Πολύτεκνες Μητέρες για το Έτος 2019
10 Πρόσκληση στην 24η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
11 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
12 Γνωστοποίηση για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Δύο Μηνών
13 Πρόσληψη Παιδιάτρου με Σύμβαση Έργου
14 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
15 Πρόσκληση στην 23η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
16 Εκλογές 2019 Βασιλικών Ανωγείων Δήμου Γόρτυνας
17 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
18 Πρόσκληση στην 22η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
19 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
20 Πρόσκληση για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Γόρτυνας
21 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
22 Ορισμός Άμισθου Συμβούλου
23 Πρόσκληση στην 21η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
24 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
25 Γνωστοποίηση Προκήρυξης Ειδικών Συμβούλων
26 Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Γόρτυνας
27 Πρόσκληση στην 20η Ειδική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
28 Πρακτικό Επιτροπής για την Κατάρτιση των Πινάκων Πρόσληψης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γόρτυνας - ΣΟΧ 3/2019
29 Πρακτικό Επιτροπής για την Κατάρτιση των Πινάκων Πρόσληψης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γόρτυνας - ΣΟΧ 2/2019
30 Πρόσκληση στην 20η Ειδική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
31 Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού 2019
32 Πρόγραμμα Ψηφοφορίας για της Ευρωεκλογές, της Περιφερειακές, της Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές 26 Μαΐου 2019
33 Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου µε τίτλο:"Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας της κοινότητας Πρινιά του Δήμου Γόρτυνας"
34 Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χωρών και λοιπές δράσεις Δήμου Γόρτυνας"
35 Συντήρηση - Επισκευή Αγροτικής Οδοποιίας Δ. Γόρτυνας
36 Προκήρυξη Διαγωνισμού "Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις Δήμου Γόρτυνας"
37 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Αποκατάσταση καθίζησης και έργα προστασίας του οδοστρώματος της δημοτικής οδού Αμπελούζος – Γέργερη Δ. Γόρτυνας»
38 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Επισκευή κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Μουλιών και ανάδειξη του αύλειου χώρου»
39 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας της κοινότητας Πρινιά του Δήμου Γόρτυνας»
40 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Γόρτυνας»
41 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Έργα αναβάθμισης οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας για το έτος 2019»
42 Εθνικό Κτηματολόγιο - Ανακοίνωση
43 Ταξιδεύεις το Χειμώνα Προετοιμάσου!
44 Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την προμήθεια καυσίμων (τμήμα 1) “Καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ., πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης)”
45 Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ενόψει των αυτοδιοικητικών και των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Προθεσμία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους
46 Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων οχημάτων και προμήθεια ελαστικών για το έτος 2018"
47 Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης "Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών οικισμού Μ. Βρύσης Δ. Γόρτυνας"
48 Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης "ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΚΕΡΑΤΟΚΕΦΑΛΙ" Δ.Ε. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ)"
49 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ρούβα Δ. Γόρτυνας»
50 Μεταβίβαση αρμοδιότητας διατάκτη
51 Αίτηση / Δήλωση ορισμού χρηστών Δήμου Γόρτυνας στο σύστημα κληρώσεων μελών επιτροπών (Μη.Μ.Ε.Δ)
52 Προστασία από δασικές πυρκαγιές
53 Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
54 Προϋπολογισμός 2018
55 Ανάθεση καθηκόντων στον εντεταλμένο ΔΣ Σέγκο Κωνσταντίνο
56 Αποτελέσματα σχετικά με την ΣΟΧ 1/2017
57 Διευκρινίσεις τεχνικών προδιαγραφών για τον Διαγωνισμό με τίτλο «Είδη Ατομικής Προστασίας»
58 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο "Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων"
59 Ανακοίνωση για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
60 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας
61 Ανάθεση Νέων Αρμοδιοτήτων
62 Ανάθεση Νέων Αρμοδιοτήτων
63 Ορισμός Νέου Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
64 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
65 Ανακοίνωση Πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη
66 Ορισμός Νέου Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
67 Ανοιχτός Διαγωνισμός: ∆ιαµόρφωση Αυλής - Συντήρηση και Αναβάθµιση Κτιρίου Γυµνασίου Βαγιονιάς ∆. Γόρτυνας
68 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψεις υδρονομέων άρδευσης
69 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις υδρονομέων άρδευσης έτους 2017
70 Περίληψη προϋπολογισμού Δήμου Γόρτυνας έτους 2017
71 Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γόρτυνας
72 Διόρθωση της 253/2017 απόφασης περί Αντιδημάρχου Δ.Ε Γόρτυνας
73 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
74 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
75 Ανανέωση θητείας Αντιδημάρχου στη Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
76 Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου
77 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπόν υλικών γραφείου- εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
78 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Ρούβα 2016
79 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Γόρτυνας 2016
80 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας 2016
81 Συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων, οχημάτων και προμήθεια ελαστικών
82 Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων
83 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Κόφινα 2016
84 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων
85 Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου ύδρευσης Οικισμού Πρινιά
86 Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2016
87 Κοινωνικό τηλεοπτικό σποτ για τις δασικές πυρκαγιές
88 Αρμοδιότητες Προέδρου Αγίας Βαρβάρας
89 Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
90 Ανάθεση της Εποπτείας και του Συντονισμού Συγκεκριμένων Δράσεων του Δήμου σε Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
91 Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων
92 Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων
93 Απόφαση Ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων
94 Πρόσκληση στην 27η Ειδική Συνεδρίαση Έτους 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας, του Συμβούλου του Επιτυχόντος Συνδυασμού που έχει Εκλεγεί με τις Περισσότερες Ψήφους
95 Δημοσίευση Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2012 Δήμου Γόρτυνας
96 Προϋπολογισμός Δήμου Γόρτυνας 2014
97 Ορισμός Νέας Ημερομηνίας Διεξαγωγής Ανοικτής Δημοπρασίας Έργου "Ανάπλαση Πλατειών Διονυσίου, Παναγιάς - Χώρος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δ. Γόρτυνας"
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA