Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις
1 Πρόσκληση στην 3η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
2 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
3 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
4 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
5 Πρόσκληση 2ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου
6 Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς καθώς και ηλικιωμένους στο ΚΗΦΗ"
7 Καταχώρηση Διεύθυνσης Κατοικίας Δημοτών για Κατάρτιση Στρατολογικών Πινάκων Γεννηθέντων το Έτος 2004
8 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
9 Πρόσκληση 1ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2020 της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
10 Πρόσκληση για ορκωμοσία
11 Πρόσκληση 1ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου
12 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
13 Ακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Γόρτυνας"
14 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
15 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
16 Ευχές Δημάρχου Γόρτυνας και Δημοτικού Συμβουλίου
17 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
18 Πρόγραμμα Επαναληπτικής Ψηφοφορίας
19 Πρόσκληση 25ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου
20 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
21 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
22 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
23 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
24 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
25 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
26 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
27 Ο ΟΠΕΚΑ Συνεχίζει το Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων σε Τρίτεκνες και Πολύτεκνες Μητέρες για το Έτος 2019
28 Πρόσκληση στην 24η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
29 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
30 Γνωστοποίηση για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Δύο Μηνών
31 Πρόσληψη Παιδιάτρου με Σύμβαση Έργου
32 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
33 Πρόσκληση στην 23η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
34 Εκλογές 2019 Βασιλικών Ανωγείων Δήμου Γόρτυνας
35 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
36 Πρόσκληση στην 22η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
37 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
38 Πρόσκληση για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Γόρτυνας
39 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
40 Ορισμός Άμισθου Συμβούλου
41 Πρόσκληση στην 21η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
42 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
43 Γνωστοποίηση Προκήρυξης Ειδικών Συμβούλων
44 Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Γόρτυνας
45 Πρόσκληση στην 20η Ειδική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
46 Πρακτικό Επιτροπής για την Κατάρτιση των Πινάκων Πρόσληψης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γόρτυνας - ΣΟΧ 3/2019
47 Πρακτικό Επιτροπής για την Κατάρτιση των Πινάκων Πρόσληψης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γόρτυνας - ΣΟΧ 2/2019
48 Πρόσκληση στην 20η Ειδική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
49 Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού 2019
50 Πρόγραμμα Ψηφοφορίας για της Ευρωεκλογές, της Περιφερειακές, της Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές 26 Μαΐου 2019
51 Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου µε τίτλο:"Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας της κοινότητας Πρινιά του Δήμου Γόρτυνας"
52 Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χωρών και λοιπές δράσεις Δήμου Γόρτυνας"
53 Συντήρηση - Επισκευή Αγροτικής Οδοποιίας Δ. Γόρτυνας
54 Προκήρυξη Διαγωνισμού "Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις Δήμου Γόρτυνας"
55 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Αποκατάσταση καθίζησης και έργα προστασίας του οδοστρώματος της δημοτικής οδού Αμπελούζος – Γέργερη Δ. Γόρτυνας»
56 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Επισκευή κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Μουλιών και ανάδειξη του αύλειου χώρου»
57 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας της κοινότητας Πρινιά του Δήμου Γόρτυνας»
58 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Γόρτυνας»
59 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Έργα αναβάθμισης οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας για το έτος 2019»
60 Εθνικό Κτηματολόγιο - Ανακοίνωση
61 Ταξιδεύεις το Χειμώνα Προετοιμάσου!
62 Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την προμήθεια καυσίμων (τμήμα 1) “Καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ., πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης)”
63 Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ενόψει των αυτοδιοικητικών και των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Προθεσμία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους
64 Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων οχημάτων και προμήθεια ελαστικών για το έτος 2018"
65 Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης "Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών οικισμού Μ. Βρύσης Δ. Γόρτυνας"
66 Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης "ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΚΕΡΑΤΟΚΕΦΑΛΙ" Δ.Ε. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ)"
67 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ρούβα Δ. Γόρτυνας»
68 Μεταβίβαση αρμοδιότητας διατάκτη
69 Αίτηση / Δήλωση ορισμού χρηστών Δήμου Γόρτυνας στο σύστημα κληρώσεων μελών επιτροπών (Μη.Μ.Ε.Δ)
70 Προστασία από δασικές πυρκαγιές
71 Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
72 Προϋπολογισμός 2018
73 Ανάθεση καθηκόντων στον εντεταλμένο ΔΣ Σέγκο Κωνσταντίνο
74 Αποτελέσματα σχετικά με την ΣΟΧ 1/2017
75 Διευκρινίσεις τεχνικών προδιαγραφών για τον Διαγωνισμό με τίτλο «Είδη Ατομικής Προστασίας»
76 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο "Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων"
77 Ανακοίνωση για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
78 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας
79 Ανάθεση Νέων Αρμοδιοτήτων
80 Ανάθεση Νέων Αρμοδιοτήτων
81 Ορισμός Νέου Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
82 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
83 Ανακοίνωση Πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη
84 Ορισμός Νέου Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
85 Ανοιχτός Διαγωνισμός: ∆ιαµόρφωση Αυλής - Συντήρηση και Αναβάθµιση Κτιρίου Γυµνασίου Βαγιονιάς ∆. Γόρτυνας
86 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψεις υδρονομέων άρδευσης
87 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις υδρονομέων άρδευσης έτους 2017
88 Περίληψη προϋπολογισμού Δήμου Γόρτυνας έτους 2017
89 Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γόρτυνας
90 Διόρθωση της 253/2017 απόφασης περί Αντιδημάρχου Δ.Ε Γόρτυνας
91 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
92 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
93 Ανανέωση θητείας Αντιδημάρχου στη Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
94 Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου
95 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπόν υλικών γραφείου- εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
96 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Ρούβα 2016
97 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Γόρτυνας 2016
98 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας 2016
99 Συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων, οχημάτων και προμήθεια ελαστικών
100 Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων
101 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Κόφινα 2016
102 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων
103 Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου ύδρευσης Οικισμού Πρινιά
104 Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2016
105 Κοινωνικό τηλεοπτικό σποτ για τις δασικές πυρκαγιές
106 Αρμοδιότητες Προέδρου Αγίας Βαρβάρας
107 Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
108 Ανάθεση της Εποπτείας και του Συντονισμού Συγκεκριμένων Δράσεων του Δήμου σε Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
109 Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων
110 Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων
111 Απόφαση Ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων
112 Πρόσκληση στην 27η Ειδική Συνεδρίαση Έτους 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας, του Συμβούλου του Επιτυχόντος Συνδυασμού που έχει Εκλεγεί με τις Περισσότερες Ψήφους
113 Δημοσίευση Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2012 Δήμου Γόρτυνας
114 Προϋπολογισμός Δήμου Γόρτυνας 2014
115 Ορισμός Νέας Ημερομηνίας Διεξαγωγής Ανοικτής Δημοπρασίας Έργου "Ανάπλαση Πλατειών Διονυσίου, Παναγιάς - Χώρος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δ. Γόρτυνας"
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA