Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόγραμμα Ψηφοφορίας Ευρωεκλογών
Πρόγραμμα Ψηφοφορίας Ευρωεκλογών PDF Εκτύπωση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις։

α. Του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως αυτέςαντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

β. Του άρθρου 56 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων τηςνομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ Α΄57).

γ. Του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιάλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89).

δ. Του π.δ. 18/2024 (Α΄ 50) «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίαςγια την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

2. Τη με αριθ. 1/24-04-2024 απόφαση του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, μετην οποία ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι κατά συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμούςσυνεργαζομένων κομμάτων, για την εκλογή των είκοσι ενός (21) Ελλήνων μελών τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024.

3. Τη με αριθ. 2/25-4-2024 απόφαση του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου πουαφορά στη διόρθωση της υπ' αριθ. 1/25-4-2024 απόφασης του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος τουΑρείου Πάγου.

4. Τη με αριθ. πρωτ: 167746/17-05-2024 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείουμε θέμα: «Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις εκλογές για τηνανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024».

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

  1. Την 9η Ιουνίου 2024, ημέρα Κυριακή, θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη των είκοσι ενός (21) μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα.
  2. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από ώρα 07:00 έως ώρα 19:00.
  3. Στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών μπορούν να τεθούν μέχρι και τέσσερις (4)σταυροί προτίμησης υπέρ των υποψηφίων.

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόγραμμα - Αρχείο pdf (642 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA