Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Τσιμεντόστρωσης (Σκυρόδεμα - Πλέγματα) Αγροτικών οδών οικισμού Βαλη Δ. Γόρτυνας»
Προκήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Τσιμεντόστρωσης (Σκυρόδεμα - Πλέγματα) Αγροτικών οδών οικισμού Βαλη Δ. Γόρτυνας» PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ (ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΠΛΕΓΜΑΤΑ) ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΛΗ Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ» προϋπολογισμού 39.990,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

 

Σχετικά αρχεία

Προκήρυξη  - Αρχείο
01 - Εξώφυλλο - Αρχείο
02 - Τεχνική Έκθεση - Αρχείο
03 - Διακήρυξη - Αρχείο
04 - Παράρτημα Ι - Αρχείο
05 - Παράρτημα ΙΙ- Αρχείο
06 - Παράρτημα ΙΙΙ - Αρχείο
07 - Παράρτημα ΙV - Αρχείο
08 - Παράρτημα V - Αρχείο

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA