Αρχική Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής PDF Εκτύπωση
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Σταματάκη Γεώργιο
 2. Χατζάκη Τίτο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

  ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

  (άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γόρτυνας σήμερα 07 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:
 • Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στις 27-9-2021.
Το  θέμα  κρίνεται κατεπείγον λόγω αναγκαιότητας πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση που εκδηλώθηκε στις 27-9-2021 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας, ύστερα από την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης από την Πολιτική Προστασία.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο pdf (135.51 kb)
Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA