Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτική Επιτροπή Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
 1. Λαγουδάκη Εμμανουήλ
 2. Σηφάκη Στυλιανό
 3. Σέγκου-Τσατσάκη Μαρία
 4. Γαρεφαλάκη Αντώνιο
 5. Ξυλούρη Σταύρο
 6. Χατζάκη Τίτο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Γενική Γραμματέα
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Ιουνίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει, καθώς και το άρθρο 9 του Ν.5056/23, στα παρακάτω θέματα:
 1. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Διαμορφώσεις Εξωτερικών Χώρων σε Οικισμούς του Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού: 520.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ) με χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε.
 2. Σύνταξη έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2024 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 3. Έγκριση ταμειακού απολογισμού διαχείρισης οικ. έτους 2021 και σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2021 του Δήμου Γόρτυνας, για υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 4. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για την επιχορήγηση του αθλητικού σωματείου ΡΟΥΒΑΣ Γέργερης.
 5. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου Αγίας Βαρβάρας.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης - παραλαβής των υλικών που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 9116/22-6-2021 με ΑΔΑΜ: 21SYMV008815097 και την τροποποιητική αυτής με αριθμό πρωτ. 3717/08-03-2024 με ΑΔΑΜ: 24SYMV014389803, έως και την 22-12-2024.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (380 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA