Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας 2016 Εκτύπωση
 

Ο ∆ήµος Γόρτυνας Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας µε τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆.Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2016 και Προϋπολογισµού 54.400,00 ΕΥΡΩ, µαζι µε το ΦΠΑ,

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη - Αρχείο pdf (533 KB)