Ονοματοδοσία – έκθεση PDF Εκτύπωση

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Ταυτότητες γονέων
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86
 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
Χάρτης Περιοχής
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA