Αρχική Δήμος Γόρτυνας Δημοτικές Ενότητες
Δημοτικές Ενότητες

Οι Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Γόρτυνας, με τις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες, την έκταση και τον πληθυσμό τους καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα (στοιχεία απογραφής 2001):

 

A/A Δημοτική Ενότητα Κοινότητες Έκταση (Στρέμ.) Πληθυσμός
1 Αγίας Βαρβάρας Αγία Βαρβάρα, Άγιος Θωμάς, Άνω Μούλια, Δούλι, Λαράνι, Μεγάλη Βρύση, Πρινιάς 5.310
2 Γόρτυνας Άγιος Κύριλλος, Άγιοι Δέκα, Αμπελούζος, Απεσωκάρι, Βαγιονιά, Βασιλική, Βασιλικά Ανώγεια, Γκαγκάλες, Μητρόπολη, Μιαμού, Πλάτανος, Πλώρα, Χουστουλιανά. 5.292
3 Κόφινα Άνω Άκρια, Ασήμι, Διονύσι, Λούρες, Σοκαράς, Στάβιες, Στέρνες, Στόλοι 5.338
4 Ρούβα Γέργερη, Νύβριτος, Πανασσός 2.324

(Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε απογραφή πληθυσμού 2001)

 

Δημοτικές Ενότητες

1 Δημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας
2 Δημοτική Ενότητα Γόρτυνας
3 Δημοτική Ενότητα Κόφινα
4 Δημοτική Ενότητα Ρούβα
5 Χάρτης Περιοχής Δήμου Γόρτυνας
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
Χάρτης Περιοχής
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA