Αρχική Δήμος Γόρτυνας Υγεία - Κοινωνική Υποστήριξη
Υγεία - Κοινωνική Υποστήριξη

Οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας στο Δήμο παρέχονται από:

1 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
2 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
Χάρτης Περιοχής
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA